Trendy i ciekawostki

nowoczesna firma
Zasady działania nowoczesnej firmy

Nowoczesne firmy wprowadzają do standardów pracy interesujące rozwiązania, które wzmacniają relacje pomiędzy pracownikami, co zwiększa ich efektywność. W stworzeniu przyjaznej atmosfery może pomóc porzucenie formalizmu pomiędzy osobami na różnych szczeblach oraz wzajemna sympatia członków zespołu. Na czym opierają się systemy…

work-life balance
Work-life balance – co to takiego?

Nierzadko słyszy się, że dzisiejsze czasy wprowadziły zasady wymuszające postawy, które zaburzają naturalny rytm funkcjonowania. Ciągły pośpiech, konieczność łączenia życia zawodowego z prywatnym i wykształcenia umiejętności dobrej organizacji to dla niektórych osób wyzwania ponad możliwości. W związku z tym, że…

1 4 5 6 7